Eesnime Sergey statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sergey 2942 mehel. Sergey on populaarsuselt 47. mehenimi.

Vanim Sergey on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sergey on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Sergey vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 67,48.

Kõige rohkem on eesnimega Sergey sündinuid septembris, kokku 278.

Kõige populaarsem on eesnimi Sergey Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 94,75.