Nime Signe nimepäev on 23. august.

Eesnime Signe statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Signe 1448 naisel. Signe on populaarsuselt 125. naisenimi.

Vanim Signe on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Signe on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Signe vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 32,09.

Kõige rohkem on eesnimega Signe sündinuid augustis, kokku 136.

Kõige populaarsem on eesnimi Signe Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,17.