Nime Signe nimepäev on 23. august.

Eesnime Signe statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Signe 1453 naisel. Signe on populaarsuselt 128. naisenimi.

Vanim Signe on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Signe on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Signe vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 31,81.

Kõige rohkem on eesnimega Signe sündinuid augustis, kokku 137.

Kõige populaarsem on eesnimi Signe Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,55.