Nime Sigrid nimepäev on 19. juuni.

Eesnime Sigrid statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sigrid 908 naisel. Sigrid on populaarsuselt 211. naisenimi.

Vanim Sigrid on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sigrid on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Sigrid vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,77.

Kõige rohkem on eesnimega Sigrid sündinuid mais, kokku 87.

Kõige populaarsem on eesnimi Sigrid Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,19.