Nime Sigrid nimepäev on 19. juuni.

Eesnime Sigrid statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sigrid 911 naisel. Sigrid on populaarsuselt 211. naisenimi.

Vanim Sigrid on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sigrid on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Sigrid vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,45.

Kõige rohkem on eesnimega Sigrid sündinuid mais, kokku 88.

Kõige populaarsem on eesnimi Sigrid Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,37.