Nime Siim nimepäev on 28. oktoober.

Eesnime Siim statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siim 2978 mehel. Siim on populaarsuselt 44. mehenimi.

Vanim Siim on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Siim on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Siim vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 80,39.

Kõige rohkem on eesnimega Siim sündinuid juulis, kokku 311.

Kõige populaarsem on eesnimi Siim Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 44,14.