Nime Siim nimepäev on 28. oktoober.

Eesnime Siim statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siim 2977 mehel. Siim on populaarsuselt 44. mehenimi.

Vanim Siim on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Siim on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Siim vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 80,00.

Kõige rohkem on eesnimega Siim sündinuid juulis, kokku 309.

Kõige populaarsem on eesnimi Siim Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 46,10.