Nime Siim nimepäev on 28. oktoober.

Eesnime Siim statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siim 2975 mehel. Siim on populaarsuselt 44. mehenimi.

Vanim Siim on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Siim on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Siim vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 74,63.

Kõige rohkem on eesnimega Siim sündinuid juulis, kokku 309.

Kõige populaarsem on eesnimi Siim Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 46,10.