Nime Siimo nimepäev on 28. oktoober.

Eesnime Siimo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siimo 47 mehel. Siimo on populaarsuselt 992. mehenimi.

Vanim Siimo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Siimo on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Siimo vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,19.

Kõige rohkem on eesnimega Siimo sündinuid augustis, kokku 6.