Nime Siimo nimepäev on 28. oktoober.

Eesnime Siimo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siimo 47 mehel. Siimo on populaarsuselt 988. mehenimi.

Vanim Siimo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Siimo on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Siimo vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,12.

Kõige rohkem on eesnimega Siimo sündinuid augustis, kokku 6.