Nime Siimon nimepäev on 28. oktoober.

Eesnime Siimon statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siimon 27 mehel. Siimon on populaarsuselt 1309. mehenimi.

Vanim Siimon on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Siimon on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Siimon vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,72.

Kõige rohkem on eesnimega Siimon sündinuid märtsis, kokku 6.