Nime Siimon nimepäev on 28. oktoober.

Eesnime Siimon statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siimon 25 mehel. Siimon on populaarsuselt 1363. mehenimi.

Vanim Siimon on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Siimon on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Siimon vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,66.

Kõige rohkem on eesnimega Siimon sündinuid märtsis, kokku 5.