Nime Siina nimepäev on 23. juuli.

Eesnime Siina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siina 59 naisel. Siina on populaarsuselt 1068. naisenimi.

Vanim Siina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Siina on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Siina vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,86.

Kõige rohkem on eesnimega Siina sündinuid jaanuaris, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Siina Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,59.