Nime Siina nimepäev on 23. juuli.

Eesnime Siina statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siina 61 naisel. Siina on populaarsuselt 1056. naisenimi.

Vanim Siina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Siina on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Siina vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,60.

Kõige rohkem on eesnimega Siina sündinuid jaanuaris, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Siina Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,85.