Nime Siiri nimepäev on 19. juuni.

Eesnime Siiri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siiri 1486 naisel. Siiri on populaarsuselt 119. naisenimi.

Vanim Siiri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Siiri on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Siiri vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,12.

Kõige rohkem on eesnimega Siiri sündinuid aprillis, kokku 153.

Kõige populaarsem on eesnimi Siiri Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,72.