Nime Siiri nimepäev on 19. juuni.

Eesnime Siiri statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siiri 1498 naisel. Siiri on populaarsuselt 121. naisenimi.

Vanim Siiri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Siiri on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Siiri vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,35.

Kõige rohkem on eesnimega Siiri sündinuid aprillis, kokku 154.

Kõige populaarsem on eesnimi Siiri Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,84.