Nime Siivi nimepäev on 19. juuni.

Eesnime Siivi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siivi 87 naisel. Siivi on populaarsuselt 868. naisenimi.

Vanim Siivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Siivi on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Siivi vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,15.

Kõige rohkem on eesnimega Siivi sündinuid septembris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Siivi Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,81.