Nime Siivi nimepäev on 19. juuni.

Eesnime Siivi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Siivi 88 naisel. Siivi on populaarsuselt 862. naisenimi.

Vanim Siivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Siivi on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Siivi vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,05.

Kõige rohkem on eesnimega Siivi sündinuid septembris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Siivi Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,79.