Nime Silja nimepäev on 22. november.

Eesnime Silja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silja 671 naisel. Silja on populaarsuselt 263. naisenimi.

Vanim Silja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Silja on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Silja vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,64.

Kõige rohkem on eesnimega Silja sündinuid juulis, kokku 64.

Kõige populaarsem on eesnimi Silja Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,68.