Nime Silje nimepäev on 22. november.

Eesnime Silje statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silje 47 naisel. Silje on populaarsuselt 1199. naisenimi.

Vanim Silje on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 25–29.

Silje on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Silje vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,84.

Kõige rohkem on eesnimega Silje sündinuid augustis, kokku 7.