Nime Sille nimepäev on 22. november.

Eesnime Sille statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sille 485 naisel. Sille on populaarsuselt 333. naisenimi.

Vanim Sille on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Sille on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Sille vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,44.

Kõige rohkem on eesnimega Sille sündinuid juulis, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Sille Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,23.