Nime Sille nimepäev on 22. november.

Eesnime Sille statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sille 485 naisel. Sille on populaarsuselt 332. naisenimi.

Vanim Sille on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Sille on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Sille vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,36.

Kõige rohkem on eesnimega Sille sündinuid juunis, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Sille Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,56.