Nime Silva nimepäev on 8. august.

Eesnime Silva statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silva 466 naisel. Silva on populaarsuselt 345. naisenimi.

Vanim Silva on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Silva on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Silva vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,78.

Kõige rohkem on eesnimega Silva sündinuid märtsis, kokku 60.

Kõige populaarsem on eesnimi Silva Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,20.