Nime Silva nimepäev on 8. august.

Eesnime Silva statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silva 469 naisel. Silva on populaarsuselt 343. naisenimi.

Vanim Silva on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Silva on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Silva vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,99.

Kõige rohkem on eesnimega Silva sündinuid märtsis, kokku 60.

Kõige populaarsem on eesnimi Silva Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.