Nime Silvar nimepäev on 31. detsember.

Eesnime Silvar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silvar 135 mehel. Silvar on populaarsuselt 588. mehenimi.

Vanim Silvar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Silvar on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Silvar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,08.

Kõige rohkem on eesnimega Silvar sündinuid aprillis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Silvar Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.