Nime Silver nimepäev on 31. detsember.

Eesnime Silver statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silver 2097 mehel. Silver on populaarsuselt 83. mehenimi.

Vanim Silver on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Silver on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Silver vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 30,38.

Kõige rohkem on eesnimega Silver sündinuid mais, kokku 193.

Kõige populaarsem on eesnimi Silver Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,85.