Nime Silvester nimepäev on 31. detsember.

Eesnime Silvester statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silvester 38 mehel. Silvester on populaarsuselt 1079. mehenimi.

Vanim Silvester on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Silvester on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Silvester vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,86.

Kõige rohkem on eesnimega Silvester sündinuid veebruaris, kokku 6.