Nime Silvester nimepäev on 31. detsember.

Eesnime Silvester statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silvester 38 mehel. Silvester on populaarsuselt 1089. mehenimi.

Vanim Silvester on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Silvester on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Silvester vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,88.

Kõige rohkem on eesnimega Silvester sündinuid veebruaris, kokku 6.