Nime Silvi nimepäev on 8. august.

Eesnime Silvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silvi 1606 naisel. Silvi on populaarsuselt 107. naisenimi.

Vanim Silvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Silvi on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Silvi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 66,52.

Kõige rohkem on eesnimega Silvi sündinuid märtsis, kokku 145.

Kõige populaarsem on eesnimi Silvi Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,37.