Nime Silvi nimepäev on 8. august.

Eesnime Silvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silvi 1558 naisel. Silvi on populaarsuselt 109. naisenimi.

Vanim Silvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Silvi on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Silvi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 63,91.

Kõige rohkem on eesnimega Silvi sündinuid mais, kokku 144.

Kõige populaarsem on eesnimi Silvi Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,24.