Nime Silvia nimepäev on 8. august.

Eesnime Silvia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silvia 844 naisel. Silvia on populaarsuselt 220. naisenimi.

Vanim Silvia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Silvia on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Silvia vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 37,40.

Kõige rohkem on eesnimega Silvia sündinuid juulis, kokku 87.

Kõige populaarsem on eesnimi Silvia Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,84.