Nime Silvia nimepäev on 8. august.

Eesnime Silvia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Silvia 821 naisel. Silvia on populaarsuselt 224. naisenimi.

Vanim Silvia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Silvia on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Silvia vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 33,94.

Kõige rohkem on eesnimega Silvia sündinuid juulis, kokku 86.

Kõige populaarsem on eesnimi Silvia Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,10.