Nime Simmo nimepäev on 28. oktoober.

Eesnime Simmo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Simmo 112 mehel. Simmo on populaarsuselt 641. mehenimi.

Vanim Simmo on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Simmo on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Simmo vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,81.

Kõige rohkem on eesnimega Simmo sündinuid märtsis, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Simmo Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,36.