Nime Simmo nimepäev on 28. oktoober.

Eesnime Simmo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Simmo 113 mehel. Simmo on populaarsuselt 645. mehenimi.

Vanim Simmo on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Simmo on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Simmo vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,64.

Kõige rohkem on eesnimega Simmo sündinuid märtsis, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Simmo Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,39.