Nime Sireli nimepäev on 1. juuni.

Eesnime Sireli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sireli 63 naisel. Sireli on populaarsuselt 1035. naisenimi.

Vanim Sireli on vanuserühmas 40–44, noorim vanuserühmas 0–4.

Sireli on keskmiselt 13 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Sireli vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,01.

Kõige rohkem on eesnimega Sireli sündinuid märtsis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Sireli Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,48.