Nime Sirja nimepäev on 16. oktoober.

Eesnime Sirja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sirja 40 naisel. Sirja on populaarsuselt 1304. naisenimi.

Vanim Sirja on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 15–19.

Sirja on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Sirja vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,02.

Kõige rohkem on eesnimega Sirja sündinuid märtsis, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Sirja Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,43.