Nime Sirje nimepäev on 16. oktoober.

Eesnime Sirje statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sirje 5087 naisel. Sirje on populaarsuselt 14. naisenimi.

Vanim Sirje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sirje on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Sirje vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 183,29.

Kõige rohkem on eesnimega Sirje sündinuid märtsis, kokku 488.

Kõige populaarsem on eesnimi Sirje Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 65,14.