Nime Sirje nimepäev on 16. oktoober.

Eesnime Sirje statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sirje 4943 naisel. Sirje on populaarsuselt 14. naisenimi.

Vanim Sirje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sirje on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Sirje vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 177,64.

Kõige rohkem on eesnimega Sirje sündinuid märtsis, kokku 471.

Kõige populaarsem on eesnimi Sirje Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 63,52.