Nime Sirje nimepäev on 16. oktoober.

Eesnime Sirje statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sirje 4885 naisel. Sirje on populaarsuselt 14. naisenimi.

Vanim Sirje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sirje on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Sirje vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 191,15.

Kõige rohkem on eesnimega Sirje sündinuid märtsis, kokku 469.

Kõige populaarsem on eesnimi Sirje Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 63,40.