Nime Sirle nimepäev on 1. juuni.

Eesnime Sirle statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sirle 526 naisel. Sirle on populaarsuselt 311. naisenimi.

Vanim Sirle on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 10–14.

Sirle on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Sirle vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,08.

Kõige rohkem on eesnimega Sirle sündinuid juulis, kokku 59.

Kõige populaarsem on eesnimi Sirle Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,49.