Nime Sirle nimepäev on 1. juuni.

Eesnime Sirle statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sirle 529 naisel. Sirle on populaarsuselt 314. naisenimi.

Vanim Sirle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Sirle on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Sirle vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,84.

Kõige rohkem on eesnimega Sirle sündinuid juulis, kokku 59.

Kõige populaarsem on eesnimi Sirle Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,43.