Nime Sirli nimepäev on 1. juuni.

Eesnime Sirli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sirli 702 naisel. Sirli on populaarsuselt 251. naisenimi.

Vanim Sirli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sirli on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Sirli vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,45.

Kõige rohkem on eesnimega Sirli sündinuid märtsis, kokku 68.

Kõige populaarsem on eesnimi Sirli Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,94.