Nime Sirli nimepäev on 1. juuni.

Eesnime Sirli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sirli 700 naisel. Sirli on populaarsuselt 252. naisenimi.

Vanim Sirli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sirli on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Sirli vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,81.

Kõige rohkem on eesnimega Sirli sündinuid märtsis, kokku 67.

Kõige populaarsem on eesnimi Sirli Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,23.