Nime Stella nimepäev on 19. oktoober.

Eesnime Stella statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Stella 853 naisel. Stella on populaarsuselt 219. naisenimi.

Vanim Stella on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Stella on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Stella vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,69.

Kõige rohkem on eesnimega Stella sündinuid septembris, kokku 92.

Kõige populaarsem on eesnimi Stella Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,68.