Nime Stella nimepäev on 19. oktoober.

Eesnime Stella statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Stella 869 naisel. Stella on populaarsuselt 217. naisenimi.

Vanim Stella on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Stella on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Stella vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,93.

Kõige rohkem on eesnimega Stella sündinuid septembris, kokku 97.

Kõige populaarsem on eesnimi Stella Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,37.