Nime Sten nimepäev on 26. detsember.

Eesnime Sten statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sten 1466 mehel. Sten on populaarsuselt 118. mehenimi.

Vanim Sten on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sten on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Sten vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,17.

Kõige rohkem on eesnimega Sten sündinuid veebruaris, kokku 136.

Kõige populaarsem on eesnimi Sten Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,93.