Nime Sten nimepäev on 26. detsember.

Eesnime Sten statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sten 1463 mehel. Sten on populaarsuselt 118. mehenimi.

Vanim Sten on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sten on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Sten vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,23.

Kõige rohkem on eesnimega Sten sündinuid juunis, kokku 136.

Kõige populaarsem on eesnimi Sten Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,78.