Nime Sulev nimepäev on 6. juuli.

Eesnime Sulev statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sulev 1045 mehel. Sulev on populaarsuselt 162. mehenimi.

Vanim Sulev on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sulev on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Sulev vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,38.

Kõige rohkem on eesnimega Sulev sündinuid märtsis, kokku 110.

Kõige populaarsem on eesnimi Sulev Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,91.