Nime Sulev nimepäev on 6. juuli.

Eesnime Sulev statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sulev 1075 mehel. Sulev on populaarsuselt 156. mehenimi.

Vanim Sulev on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sulev on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Sulev vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,88.

Kõige rohkem on eesnimega Sulev sündinuid märtsis, kokku 116.

Kõige populaarsem on eesnimi Sulev Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,34.