Nime Sulo nimepäev on 6. juuli.

Eesnime Sulo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sulo 52 mehel. Sulo on populaarsuselt 932. mehenimi.

Vanim Sulo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Sulo on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Sulo vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,21.

Kõige rohkem on eesnimega Sulo sündinuid oktoobris, kokku 9.