Nime Sulo nimepäev on 6. juuli.

Eesnime Sulo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sulo 48 mehel. Sulo on populaarsuselt 982. mehenimi.

Vanim Sulo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Sulo on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Sulo vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,67.

Kõige rohkem on eesnimega Sulo sündinuid oktoobris, kokku 8.