Nime Susanna nimepäev on 11. august.

Eesnime Susanna statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Susanna 370 naisel. Susanna on populaarsuselt 390. naisenimi.

Vanim Susanna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Susanna on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Susanna vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,61.

Kõige rohkem on eesnimega Susanna sündinuid märtsis, kokku 42.

Kõige populaarsem on eesnimi Susanna Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,27.