Nime Svea nimepäev on 14. august.

Eesnime Svea statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Svea 136 naisel. Svea on populaarsuselt 692. naisenimi.

Vanim Svea on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Svea on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Svea vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,00.

Kõige rohkem on eesnimega Svea sündinuid veebruaris, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Svea Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,06.