Nime Sven nimepäev on 21. august.

Eesnime Sven statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sven 1517 mehel. Sven on populaarsuselt 113. mehenimi.

Vanim Sven on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sven on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Sven vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,28.

Kõige rohkem on eesnimega Sven sündinuid septembris, kokku 141.

Kõige populaarsem on eesnimi Sven Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,06.