Nime Sven nimepäev on 21. august.

Eesnime Sven statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sven 1527 mehel. Sven on populaarsuselt 113. mehenimi.

Vanim Sven on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Sven on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Sven vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,78.

Kõige rohkem on eesnimega Sven sündinuid septembris, kokku 143.

Kõige populaarsem on eesnimi Sven Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,39.