Eesnime Sabina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Sabina 107 naisel. Sabina on populaarsuselt 737. naisenimi.

Vanim Sabina on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Sabina on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Sabina vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,98.

Kõige rohkem on eesnimega Sabina sündinuid märtsis, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Sabina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,42.