Nime Selma nimepäev on 5. detsember.

Eesnime Selma statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Selma 214 naisel. Selma on populaarsuselt 505. naisenimi.

Vanim Selma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Selma on keskmiselt 80 aasta vanune (mediaanvanus on 86).

Kõige populaarsem on eesnimi Selma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 31,41.

Kõige rohkem on eesnimega Selma sündinuid jaanuaris, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Selma Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,31.