Nime Tähte nimepäev on 19. oktoober.

Eesnime Tähte statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tähte 27 naisel. Tähte on populaarsuselt 1579. naisenimi.

Vanim Tähte on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tähte on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige rohkem on eesnimega Tähte sündinuid aprillis, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Tähte Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,46.