Nime Tähte nimepäev on 19. oktoober.

Eesnime Tähte statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tähte 26 naisel. Tähte on populaarsuselt 1620. naisenimi.

Vanim Tähte on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Tähte on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Tähte vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,96.

Kõige rohkem on eesnimega Tähte sündinuid aprillis, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Tähte Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,48.