Nime Tähti nimepäev on 19. oktoober.

Eesnime Tähti statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tähti 41 naisel. Tähti on populaarsuselt 1294. naisenimi.

Vanim Tähti on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Tähti on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Tähti vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,15.

Kõige rohkem on eesnimega Tähti sündinuid septembris, kokku 8.