Nime Tõnis nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Tõnis statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tõnis 1827 mehel. Tõnis on populaarsuselt 93. mehenimi.

Vanim Tõnis on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tõnis on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnis vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,69.

Kõige rohkem on eesnimega Tõnis sündinuid jaanuaris, kokku 225.

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnis Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,81.