Nime Tõnis nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Tõnis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tõnis 1809 mehel. Tõnis on populaarsuselt 92. mehenimi.

Vanim Tõnis on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tõnis on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnis vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,03.

Kõige rohkem on eesnimega Tõnis sündinuid jaanuaris, kokku 223.

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnis Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,80.