Nime Tõnn nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Tõnn statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tõnn 54 mehel. Tõnn on populaarsuselt 920. mehenimi.

Vanim Tõnn on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Tõnn on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnn vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,92.

Kõige rohkem on eesnimega Tõnn sündinuid juulis, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnn Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,10.