Nime Tõnn nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Tõnn statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tõnn 53 mehel. Tõnn on populaarsuselt 926. mehenimi.

Vanim Tõnn on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Tõnn on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnn vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,03.

Kõige rohkem on eesnimega Tõnn sündinuid juulis, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnn Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,32.