Nime Tõnno nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Tõnno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tõnno 29 mehel. Tõnno on populaarsuselt 1242. mehenimi.

Vanim Tõnno on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Tõnno on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnno vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,87.

Kõige rohkem on eesnimega Tõnno sündinuid augustis, kokku 6.