Nime Tõnu nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Tõnu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tõnu 2792 mehel. Tõnu on populaarsuselt 51. mehenimi.

Vanim Tõnu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tõnu on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnu vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 48,36.

Kõige rohkem on eesnimega Tõnu sündinuid märtsis, kokku 264.

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnu Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 40,98.