Nime Tõnu nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Tõnu statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tõnu 2973 mehel. Tõnu on populaarsuselt 45. mehenimi.

Vanim Tõnu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tõnu on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnu vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 49,23.

Kõige rohkem on eesnimega Tõnu sündinuid märtsis, kokku 283.

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnu Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 44,14.