Nime Tõnu nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Tõnu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tõnu 2857 mehel. Tõnu on populaarsuselt 50. mehenimi.

Vanim Tõnu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tõnu on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnu vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 46,47.

Kõige rohkem on eesnimega Tõnu sündinuid märtsis, kokku 270.

Kõige populaarsem on eesnimi Tõnu Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,00.