Nime Taaniel nimepäev on 11. detsember.

Eesnime Taaniel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taaniel 189 mehel. Taaniel on populaarsuselt 499. mehenimi.

Vanim Taaniel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Taaniel on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Taaniel vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,71.

Kõige rohkem on eesnimega Taaniel sündinuid jaanuaris, kokku 25.