Nime Taavet nimepäev on 30. detsember.

Eesnime Taavet statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taavet 163 mehel. Taavet on populaarsuselt 535. mehenimi.

Vanim Taavet on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Taavet on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Taavet vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,28.

Kõige rohkem on eesnimega Taavet sündinuid juunis, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Taavet Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,59.