Nime Taavet nimepäev on 30. detsember.

Eesnime Taavet statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taavet 161 mehel. Taavet on populaarsuselt 532. mehenimi.

Vanim Taavet on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Taavet on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Taavet vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,07.

Kõige rohkem on eesnimega Taavet sündinuid juunis, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Taavet Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,87.