Nime Taavi nimepäev on 30. detsember.

Eesnime Taavi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taavi 2490 mehel. Taavi on populaarsuselt 61. mehenimi.

Vanim Taavi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Taavi on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Taavi vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 58,58.

Kõige rohkem on eesnimega Taavi sündinuid mais, kokku 251.

Kõige populaarsem on eesnimi Taavi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,86.