Nime Taavi nimepäev on 30. detsember.

Eesnime Taavi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taavi 2489 mehel. Taavi on populaarsuselt 61. mehenimi.

Vanim Taavi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Taavi on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Taavi vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 52,14.

Kõige rohkem on eesnimega Taavi sündinuid mais, kokku 250.

Kõige populaarsem on eesnimi Taavi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 36,88.