Nime Taavo nimepäev on 30. detsember.

Eesnime Taavo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taavo 124 mehel. Taavo on populaarsuselt 608. mehenimi.

Vanim Taavo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 15–19.

Taavo on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Taavo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,12.

Kõige rohkem on eesnimega Taavo sündinuid aprillis, kokku 17.