Nime Taavo nimepäev on 30. detsember.

Eesnime Taavo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taavo 124 mehel. Taavo on populaarsuselt 609. mehenimi.

Vanim Taavo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 15–19.

Taavo on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Taavo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,22.

Kõige rohkem on eesnimega Taavo sündinuid aprillis, kokku 17.