Nime Taimar nimepäev on 17. mai.

Eesnime Taimar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taimar 137 mehel. Taimar on populaarsuselt 584. mehenimi.

Vanim Taimar on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Taimar on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Taimar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,40.

Kõige rohkem on eesnimega Taimar sündinuid märtsis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Taimar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,74.