Nime Taimar nimepäev on 17. mai.

Eesnime Taimar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taimar 137 mehel. Taimar on populaarsuselt 584. mehenimi.

Vanim Taimar on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Taimar on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Taimar vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,22.

Kõige rohkem on eesnimega Taimar sündinuid märtsis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Taimar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,80.