Nime Taimi nimepäev on 9. september.

Eesnime Taimi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taimi 865 naisel. Taimi on populaarsuselt 216. naisenimi.

Vanim Taimi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Taimi on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Taimi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,40.

Kõige rohkem on eesnimega Taimi sündinuid septembris, kokku 89.

Kõige populaarsem on eesnimi Taimi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,49.