Nime Taimi nimepäev on 9. september.

Eesnime Taimi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taimi 852 naisel. Taimi on populaarsuselt 219. naisenimi.

Vanim Taimi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Taimi on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Taimi vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,52.

Kõige rohkem on eesnimega Taimi sündinuid septembris, kokku 86.

Kõige populaarsem on eesnimi Taimi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,58.