Nime Taimo nimepäev on 17. mai.

Eesnime Taimo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taimo 229 mehel ja alla viiel naisel. Taimo on populaarsuselt 450. mehenimi ja 5047. naisenimi.

Vanim Taimo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Taimo on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Taimo vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,09.

Kõige rohkem on eesnimega Taimo sündinuid augustis, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Taimo Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,31.