Nime Taive nimepäev on 2. september.

Eesnime Taive statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taive 54 naisel. Taive on populaarsuselt 1111. naisenimi.

Vanim Taive on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Taive on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Taive vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,16.

Kõige rohkem on eesnimega Taive sündinuid juulis, kokku 12.