Nime Taivi nimepäev on 2. september.

Eesnime Taivi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taivi alla viiel mehel ja 99 naisel. Taivi on populaarsuselt 7093. mehenimi ja 803. naisenimi.

Vanim Taivi on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 10–14.

Taivi on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Taivi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,54.

Kõige rohkem on eesnimega Taivi sündinuid augustis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Taivi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,60.