Nime Taivi nimepäev on 2. september.

Eesnime Taivi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taivi alla viiel mehel ja 99 naisel. Taivi on populaarsuselt 7216. mehenimi ja 806. naisenimi.

Vanim Taivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Taivi on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Taivi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,71.

Kõige rohkem on eesnimega Taivi sündinuid augustis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Taivi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,62.