Nime Taivo nimepäev on 17. mai.

Eesnime Taivo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Taivo 890 mehel. Taivo on populaarsuselt 183. mehenimi.

Vanim Taivo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Taivo on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Taivo vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,66.

Kõige rohkem on eesnimega Taivo sündinuid märtsis, kokku 88.

Kõige populaarsem on eesnimi Taivo Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,25.