Nime Talis nimepäev on 8. veebruar.

Eesnime Talis statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Talis 109 mehel. Talis on populaarsuselt 648. mehenimi.

Vanim Talis on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Talis on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Talis vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,84.

Kõige rohkem on eesnimega Talis sündinuid jaanuaris, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Talis Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,33.