Nime Talis nimepäev on 8. veebruar.

Eesnime Talis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Talis 108 mehel. Talis on populaarsuselt 656. mehenimi.

Vanim Talis on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Talis on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Talis vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,74.

Kõige rohkem on eesnimega Talis sündinuid jaanuaris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Talis Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,38.